ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Phone 2313325800
  • Address Εντός Λιμένα, Θεσσαλονίκη, 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ