Ποιό είναι το πρόβλημα με την καταχώρηση ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ (Μαχιάς Γεώργιος)?

Στοιχεία επικοινωνίας