ΣΥΔΙΣΑ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  • Listing categories Αποκομιδή-Αποτέφρωση Απορριμάτων, Υπηρεσίες
  • Location Ελλάδα / Βόλος
  • Phone 2421027220
  • Address Κωνσταντά 141, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ