ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ (Λιακατάς Θεόδωρος Γ.)

  • Listing categories Αποκομιδή-Αποτέφρωση Απορριμάτων, Υπηρεσίες
  • Location Ελλάδα / Αθήνα
  • Phone 2108834035
  • Address Κνίδου 14, Αθήνα - Πλατεία Αττικής, 10440, ΑΤΤΙΚΗΣ