ΙΒΚΦ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

  • Phone 2410671300
  • Address Θεοφράστου 1, Λάρισα, 41335, ΛΑΡΙΣΑΣ