ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) – ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  • Phone 2310408000
  • Address Οικονομίδη Τάκη 1 & Κασομούλη, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ