ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΚ

  • Phone 284 108 9340
  • Address 721 00 Ρούσα Λίμνη Λασιθίου