ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  • Phone 2610344317
  • Address Κανάρη 60, Πάτρα, 26222, ΑΧΑΪΑΣ