ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ