ΔΕΔΙΣΑ – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕ

  • Listing categories Αποκομιδή-Αποτέφρωση Απορριμάτων, Υπηρεσίες
  • Location Ελλάδα / Χανιά
  • Phone 2821087775
  • Address Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, 73135, ΧΑΝΙΩΝ