Πατσίδης Ευτύχιος Γ.

  • Listing categories Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί, Κλινικές
  • Location Ελλάδα / Λάρισα
  • Phone 2410670740
  • Address Θεοφράστου 75, Λάρισα, 41335, ΛΑΡΙΣΑΣ