Μανουκάκης Ιωάννης Α.

  • Phone 2310210220
  • Address Κυριακίδη Στίλπωνος 19, Θεσσαλονίκη, 54636, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ