ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ DR

  • Phone 2310749768
  • Address Ανδριανουπόλεως 19, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ