Οικοδομικό Τετράγωνο 53Β Οδός ΔΑ 8 & ΤΘ 1309 – Γ’ Φάση, Σίνδος – Βιομηχανική Περιοχή, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Phone 2310532901