ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

  • Phone 2310217000
  • Address Αγίας Σοφίας 48 & Εγνατίας, 2ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ