Πρωιμάκης Κυριάκος Μ.

  • Listing categories Επιχειρήσεις, Κτηνοτροφεία-Χοιροτροφεία
  • Location Ελλάδα / Χανιά
  • Phone 2824022870
  • Address Ταυρωνίτης, Κολυμβάρι, 73006, ΧΑΝΙΩΝ