ΑΦΗ (Παπαδημητρίου Βασίλειος)

  • Phone 2313005246
  • Address 25ης Μαρτίου 81, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ