Αμπατζίδης Γεώργιος Η.

  • Phone 2310326781
  • Address Τζαβέλλα 15, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ