ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΛΑΚΙΑ (Πολατσίδης Ιωάννης Π.)

  • Phone 2310228197
  • Address Φιλίππου 13, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ