ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  • Phone 222 108 5411
  • Address Σιώκου Αθ. 1, 341 00 Χαλκίδα Ευβοίας