Ποιό είναι το πρόβλημα με την καταχώρηση Αβέλλας Κωνσταντίνος Μ.?

Στοιχεία επικοινωνίας